วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

esp8266-12e ใช้งาน GPIO9

โมดูล ESP8266-12e เป็นโมดูลที่พัฒนามาจากรุ่น 12 โดยจะมีขาใช้งานเพิ่มขึ้นอีก 6 ขา และมี GPIO เพิ่มอีก 2 ขา คือ GPIO9 และ GPIO10 ตามหลักการสามารถนำมาใช้งานได้ แต่เท่าที่ลองแล้วพบว่า ผู้เขียนยังไม่สามารถนำเอาขา GPIO10 มาใช้งานได้เลย ซึ่งจะหาทางศึกษาการนำมาใช้งานต่อไป

ตัวอย่างการต่ออุปกรณ์เพื่อทดสอบใช้งานขา GPIO9 โดยบอร์ดจะใช้ไฟเลี้ยงจากข้างนอก


วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

LinkIt Smart7688 เชื่อมต่อ Arduino Uno R3 ผ่าน Serial Port

โดยปกติแล้วการเชื่อมต่อของฮาร์ดแวร์ในโลกของ Micro Controller นั้นจะเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Serial เป็นหลัก แม้แต่ปัจจุบันพอร์ต USB จะมาแทนที่ Serial Port แบบ DB9 แล้วก็ตาม แต่นั่นก็เป็นพอร์ต Serial อีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเร็วการเชื่อมต่อสูงกว่าแบบเดิมๆ

การใช้งาน Arduino และคอนโทรเลอร์อื่นๆ นั้นผ่าน Serial Port ที่เป็น USB (Universal Serial Bus) แทบทั้งสิ้น โดยผ่านการแปลงแบบ TTL ปัจจุบันนี้มีหลากหลายผู้ผลิต ส่วนผู้เขียนก็ใช้หลายๆ ตัวแล้วแต่โอกาสจะอำนวย แต่หลักๆ ก็ใช้ CP210x และ CH340

ทดลองเชื่อมต่อ LinkIt Smart 7688 กับ Uno R3 ผ่านขาที่เป็น Serial 


วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

LinkIt-Smart-7688 คอนโทรเลอร์ที่น่าสนใจในเวลานี้

หลังจากที่ได้รับโจทย์ด่วนมาเรื่องเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับสาขาหรือจุดที่มีคนใช้งานเพียงแค่ 1-2 คน ซึ่งเป็นสาขาย่อย หากจะติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือตามท้องตลาดก็ดูเหมือนจะขี่่ช้างจับตั๊กแตนอย่างแน่นอน เพราะราคาอยู่ที่ 5 พันบาทขึ้นไป แต่เป็นรุ่นที่เก่าและจะหายไปจากตลาดในเร็ววัน

ถ้าเครื่องดีๆ หน่อยก็อยู่ที่ 8 พันบาทขึ้นไป และมักจะจบที่ 1x,xxx อย่างแน่นอน แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ราคาเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ข้อมูลรายการที่สแกนเข้าออก เพราะปัจจุบันข้อมูลต่างๆ ยังอยู่ในเครื่องรอให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อเข้าไปเพื่อดึงข้อมูลออกมาอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนเครื่องสแกนที่ส่งข้อมูลแบบ Real Time หรือส่งข้อมูลทันทีนั้นมีเหมือนกันแต่ราคาก็สูงขึ้นไปอีก ทำให้เกิดแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหา 2 ประการ คือ

เพิ่ม User และตั้งสิทธิ์ sudo ใน Ubuntu

Ubuntu เป็น OS ที่นิยมนำมาใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์อย่างแพร่หลาย ด้วยการติดตั้งง่าย การแก้ไขปัญหาก็ทำได้ดีเพราะมีเอกสาร คนใช้งานอยู่มาก และโดยปกติ ...