วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

ใช้งาน ATTINY85 Controller ขนาดเล็ก

แรกเริ่มเดิมทีของคนที่เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Arduino มักจะเริ่มต้นที่ Arduino UNO R3 ก่อน ตอนแรกก็มองว่าเป็นบอร์ดขนาดเล็กไม่ใหญ่โตอะไรมากนัก พอเรียนรู้มากยิ่งขึ้นก็เริ่มใช้งาน Arduino Pro Mini หรือ Nana ก็ทึ่งขนาดของบอร์ด

ต่อมาก็เรียนรู้ขึ้นไปอีกว่า งานบางงานใช้ I/O น้อยเพียง 1-2 Input หรือ 1-2 Output ก็ไม่จำเป็นต้องใช้บอร์ดขนาดใหญ่ทำให้งานเล็กลงไปอีก ก็มองบอร์ดที่เล็กลงไปเรื่อยๆ

สำหรับ ATTINY85 ก็เป็นคอนโทรลเลอร์อีกตัวหนึ่งใช้ Chip ของ Atmel เป็นไอซีขนาด 8 ขา มี 6 I/O ถือว่ามีให้มาพอสมควร และสามารถนำไปใช้งานควบคุมได้หลายอย่าง เช่น การควบคุมมอเตอร์ สร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ฯลฯ

รูปแสดงขาใช้งานของ ATtiny


เพิ่ม User และตั้งสิทธิ์ sudo ใน Ubuntu

Ubuntu เป็น OS ที่นิยมนำมาใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์อย่างแพร่หลาย ด้วยการติดตั้งง่าย การแก้ไขปัญหาก็ทำได้ดีเพราะมีเอกสาร คนใช้งานอยู่มาก และโดยปกติ ...