วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

Arduino IDE บน Ubuntu 16.04 อัพโหลดไม่ได้

ขณะอัพโหลดโปรแกรมไปยัง Arduino ใน Ubuntu 16.04 พบว่ามี error

avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyACM0": Permission denied

วิธีการแก้ไขปัญหาให้พิมพ์
$ sudo usermod -a -G dialout <username>
$ sudo chmod a+rw /dev/ttyACM0

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม Qt จาก qt.io

โปรแกรม Qt เป็น IDE ที่ดีมากๆ สำหรับพัฒนาโปรแกรมในหลากหลายแพลตฟอร์ม ถึงแม้ว่าการทำงานจริงอาจจะช้ากว่า C++ อื่นๆ บ้าง ในบางครั้งแต่ก็ทำงานได้ดีโดยเฉพาะในส่วนที่ควบคุมฮาร์ดแวร์บน Raspberry Pi

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

Qt จาก Command Line

1. สร้างโฟลเดอร์ HelloQt

2. สร้างไฟล์ hello.cpp 
nano hello.cpp

3. พิมพ์โค้ด
#include <QApplication>
#include <QPushButton>
int main(int argc, char *argv[]){
  QApplication app(argc, argv);
  QPushButton *button = new QPushButton("Quit");
  QObject::connect(button, SIGNAL(clicked()), &app, SLOT(quit()));
  button->show();
  return app.exec();
}

เพิ่ม User และตั้งสิทธิ์ sudo ใน Ubuntu

Ubuntu เป็น OS ที่นิยมนำมาใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์อย่างแพร่หลาย ด้วยการติดตั้งง่าย การแก้ไขปัญหาก็ทำได้ดีเพราะมีเอกสาร คนใช้งานอยู่มาก และโดยปกติ ...