วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม Qt จาก qt.io

โปรแกรม Qt เป็น IDE ที่ดีมากๆ สำหรับพัฒนาโปรแกรมในหลากหลายแพลตฟอร์ม ถึงแม้ว่าการทำงานจริงอาจจะช้ากว่า C++ อื่นๆ บ้าง ในบางครั้งแต่ก็ทำงานได้ดีโดยเฉพาะในส่วนที่ควบคุมฮาร์ดแวร์บน Raspberry Piวิธีการดาวน์โหลดจะมีหลายขั้นตอนพอสมควร มีรายละเอียดดังนี้

เข้าไปที่ qt.io/download คลิกเลือก Open source...

ต้องการแจกซอร์สโค้ดหรือไม่ คลิกเลือก Not sure หรือจะเลือก No ก็ได้

เลือก Desktop/multiscreen application 

เรียบร้อยแล้วคลิก Get started

เลื่อนลงไปด้านล่างของเพจแล้วคลิก Get your open source package

เลื่อนลงไปล่างๆ ของเพจให้คลิกเลือก View All Downloads เพื่อเลือกดาวน์โหลด

เลือก Qt ที่มี MinGW ไฟล์จะมีขนาดใหญ่ถ้าใช้โปรแกรมดาวน์โหลดจะช่วยได้มาก

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกติดตั้งโปรแกรม โดยคลิกตามค่าดีฟอลท์ของโปรแกรมกำหนด (จะทำคลิปติดตั้งในภายหลัง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การติดตั้ง MySQL Replicate server จากการโคลนนิ่ง Master

วิธีการติดตั้ง Replicate ของ MySQL หลักการแล้วจะทำเพื่อทำเซิร์ฟเวอร์สำรอง กรณีเซิร์ฟเวอร์หลักเสียหรือขัดข้องจนไม่สามารถใช้การได้ จะยังมีเซิร...