วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

Qt จาก Command Line

1. สร้างโฟลเดอร์ HelloQt

2. สร้างไฟล์ hello.cpp 
nano hello.cpp

3. พิมพ์โค้ด
#include <QApplication>
#include <QPushButton>
int main(int argc, char *argv[]){
  QApplication app(argc, argv);
  QPushButton *button = new QPushButton("Quit");
  QObject::connect(button, SIGNAL(clicked()), &app, SLOT(quit()));
  button->show();
  return app.exec();
}


4. สร้างไฟล์ .pro 

~/Qt5.8.0/5.8/clang_64/bin/qmake -project

แก้ไข HelloQt.pro เพิ่มคำสั่ง

QT       += core gui
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets

ไม่เช่นนั้นจะมีข้อความ error
fatal error: 'QApplication' file not found5. สร้างไฟล์แพลตฟอร์มสำหรับคอมไพล์

mac:
qmake -spec macx-xcode hello.pro 

windows:
qmake -tv vc hello.pro 

linux:
qmake hello.pro

6. สร้างโปรแกรมด้วยคำสั่ง

make

7. เรียบร้อยแล้วเปิด Finder เพื่อเข้าไปรันโปรแกรม คลิกรันโปรแกรมจะได้กรอบเล็กๆ ขึ้นมามีปุ่ม Quit เมื่อกดปุ่มนั้นก็จะปิดโปรแกรมที่สร้างขึ้นเมื่อคลิกรันจะได้กรอบหน้าจอเล็กๆ ขึ้นมาเมื่อคลิกก็ปิดโปรแกรม

ขั้นตอนมีเพียงเท่านี้ในการสร้างโปรแกรมด้วย Qt ผ่านคอมมานด์ไลน์ แต่ถ้าจะให้สะดวกก็ต้องใช้งานผ่น Qt Creator 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การติดตั้ง MySQL Replicate server จากการโคลนนิ่ง Master

วิธีการติดตั้ง Replicate ของ MySQL หลักการแล้วจะทำเพื่อทำเซิร์ฟเวอร์สำรอง กรณีเซิร์ฟเวอร์หลักเสียหรือขัดข้องจนไม่สามารถใช้การได้ จะยังมีเซิร...